ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਗਰਮ ਪਲੇਟਾਂ ਲਈ ਪਤਲੀ ਚੌੜੀ ਪੱਟੀ

  • ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਗਰਮ ਪਲੇਟਾਂ ਲਈ ਪਤਲੀ ਚੌੜੀ ਪੱਟੀ

    ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਗਰਮ ਪਲੇਟਾਂ ਲਈ ਪਤਲੀ ਚੌੜੀ ਪੱਟੀ

    ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ, ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੂਕਰ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਲਾਈਟ ਵੇਵ ਕੂਕਰ ਰਸੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਟੋਵ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁੱਕਰ ਛੋਟੀ ਅੱਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਰੇਡੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਲਾਈਟ ਵੇਵ ਕੂਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਘੱਟ ਤਾਪ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਊਰਜਾਕੂਕਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਗਰਮ ਪਲੇਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੂਕਰ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।